Co warto wiedzieć o leasingu

leasing2

Finansowanie leasingowe

Zacznijmy od absolutnych podstaw, czyli tego jaka jest charakterystyka leasingu. Jest to bowiem umowa, którą zawiera leasingobiorca z leasingodawcą. Ten pierwszy to my, czyli klient, a drugi to firma leasingowa. Umowa zawierana jest na piśmie i muszą się w niej znaleźć, co oczywiste, podpisy obu stron. Może być także wymagany podpis poręczyciela, który w razie problemów ze spłatami klienta, niejako przejmie leasing i będzie go dalej spłacał. Przechodząc dalej, na mocy tejże umowy leasingodawca finansuje dla klienta środek trwały i oddaje go mu do użytku na czas umowy. W zamian leasingobiorca płaci firmie leasingowej okresowe raty mające na celu spłacenie środka trwałego. Jeśli zawarta została umowa na leasing operacyjny, to w trakcie umowy musi zostać zamortyzowane minimum czterdzieści procent wartości pojazdu i po umowie środek trwały można wykupić od firmy leasingowej za ustaloną wcześniej kwotę. W przypadku leasingu finansowego, klient amortyzuje w trakcie umowy całą wartość środka trwałego i po upływie umowy zostaje jedynym właścicielem danego przedmiotu.

Dodatkowe informacje i pojęcia

Warto wiedzieć, że musimy także zapłacić opłatę wstępną za każdy środek trwały, która może wynosić od zera do nawet trzydziestu procent wartości leasingśrodka trwałego. Oprócz tego warto wiedzieć, że wybierając leasing finansowy cały podatek VAT zapłacimy z pierwszą ratą, w operacyjnym podatek rozłożony jest na raty, co może być korzystniejsze dla wielu przedsiębiorców. Warto także wiedzieć, że jeśli nie będziemy przestrzegać obowiązków i zakazów zawartych w umowie, to firma leasingowa ma prawo odebrać nam leasingowany przedmiot. Co więcej, jeśli środek trwały zostanie nam ukradziony istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziemy musieli dalej spłacać raty leasingowe mimo że nie posiadamy leasingowanego przedmiotu. W takich przypadkach większość opłat pokrywa ubezpieczyciel, jednak może to nie być wystarczająca kwota i różnicę będziemy musieli zapłacić samodzielnie. Warto także pamiętać o odsetkach w przypadku spóźnienia się z zapłatami ratalnymi. Jeśli będziemy to zaniedbywać to mogą zebrać się naprawdę duże kwoty. Przy zbyt dużym zwlekaniu z opłatami za leasing, przedmiot leasingowany może zostać nam odebrany.

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.

three + 17 =